TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

Created: 08:13 AM - 14/09/2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ  Xem chi tiết