TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vnLỄ PHÁT CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 42 VÀ KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 43

80% học viên đạt loại gỏi, 20% học viên đạt loại khá. Không có loại trung bình và yếu kém.


Các tin cũ hơn: