TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vnLỄ PHÁT CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 42 VÀ KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 43

80% học viên đạt loại giỏi, 20% đạt loại khá, không có loại trung bình và yếu kém.