TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn


Hội đồng thi số 47-Điểm thi số 14 - Trường THPT Phước Vĩnh. Được hội đồng đánh giá cao tinh thân làm nhiệm vụ. Ngày 23/6/2018 đến 25/6/2018.