TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vnTT

Khóa học

Số tiết

Số lượng học viên tối thiểu

Học phí

1

Chuyên đề kế toán thuế tổng hợp

60

01

6.000.000

2

Chuyên đề kế toán thuế tổng hợp

80

01

8.000.000

3

Khởi nghiệp

30

10

1.000.000

4

Khởi nghiệp

10

20

500.000

5

Lập dự toán, dự án, đề án, đồ án

30

10

2.000.000

6

Chuyên đề xuất nhập khẩu

60

05

8.000.000

7

Chuyên đề tối ưu hóa lợi nhuận dành cho giám đốc

10

20

1.000.000

8

Chuyên đề kiến thức quản lý DN (Giám đốc)

60

10

10.000.000

9

Chuyên đề kế toán excel

60

01

10.000.000

10

Chuyên đề bồi dưỡng kế toán trưởng

128

10

2.000.000