TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn


✳CÂU HỎI: Khi chúng ta học 1 sắc thuế nào đó (Thuế GTGT, TNDN, TNCN) thì chúng ta cần phải nắm những vấn đề cốt lõi nào?

TRẢ LỜI:
Bất cứ nào 1 Công ty hoạt động nào thì phải kê khai với thuế những loại sắc thuế sau:
(Thuế GTGT, TNDN, TNCN) và kê khai hóa đơn cho Cơ quan thuế Quản lý theo đúng thời gian quy định. Do đó, khi nghiên cứu bất cứ 1 sắc thuế nào các bạn cần nắm tổng quát những vấn đền cốt lõi sau

1. Thứ nhất: Nắm thật chắc về mặt chính sách của từng loại sắc thuế. Về mặt chính sách thì các bạn đọc (Luật; Nghị định; Thông tư của từng sắc thuế và Công văn hướng dẫn của Tổng Cục thuế, Cục thuế và Chi cục thuế Quản lý). Thông thường đối với dân kế toán hay đọc Thông tư vì nó chi tiết hơn và rõ ràng hơn so với Nghị định và Luật. Bên cạnh đó các bạn cũng thích đọc công văn hơn, vì công văn là trả lời chi tiết từng tình huống mà các bạn gặp phải trong quá trình đi làm (Tức là công văn là do tổng cục thuế và Cục thuế trả lời những câu hỏi vướng mắc về thuế mà doanh nghiệp hỏi, do đó các bạn thích đọc công văn để nắm rõ vấn đề hơn). Tuy nhiên, Công văn không có giá trị pháp lý khi mà xảy ra tranh chấp tại tòa, mà chỉ có giá trị tham khảo thôi.Mặt khác, để học hỏi thêm về mặt chính sách, các bạn cần tham gia những group về thuế và kế toán trên Facebook, bên cạnh đó khi gặp phải vấn đề nào đó, các bạn phải lên google để tra cứu.

Ví dụ: Về mặt chính sách thuế để các bạn rõ chính sách thuế là gì?

 Về thuế GTGT
+Đối với những hóa đơn mà không hợp lệ (Ví dụ viết tên Công ty sai, Sai mã số thuế, sai địa chỉ..) hoặc những hóa đơn không hợp lý (Tức là hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp hoặc là hóa đơn đó là hợp pháp và hợp lệ nhưng không phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty ) thì thuế sẽ không chấp nhận cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Không được hạch toán Nợ 133).

+Hóa đơn từ 20 triệu trở lên mà thanh toán bằng tiền mặt thì thuế sẽ không chấp thuận cho khấu trừ thuế VAT đầu vào (Tức là không được hạch toán Nợ 133)

 Về thuế TNDN
+Đối với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên mà không thanh toán bằng chuyển khoản thì thuế sẽ không chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

 Về Thuế TNCN
+Theo quy định của thông tư 111; thông tư 92 thì đối với khoản phụ cấp tiền cơm mà công ty tự nấu ăn hoặc mua ngoài mà không trả trực tiếp bằng tiền cho người lao động thì không phải chịu thuế TNCN; Phụ cấp tiền ăn khi đi công tác cũng không chịu thuế TNCN

 Về Hóa đơn
+Quy đinh khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng là phải xuất hóa đơn tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng hoặc thời điểm dịch vụ hoàn thành mà không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền

Lưu ý: Ngoài ra các bạn cũng phải biết những quy định về phạt nếu không làm đúng quy định của Luật thuế ban hành (Ví dụ bán hàng ngày 5/7/2017 nhưng viết hóa đơn vào ngày 5/8/2017; Hành vi mua bán hóa đơn; Không nộp tiền thuế đúng ngày quy định; Không kê khai thuế đúng thời gian quy định)

2. Thứ hai: Biết cách kê khai các sắc thuế trên phần mềm HTKK

3. Thứ ba: Biết thời gian kê khai theo quy định của Luật thuế cũng như biết thời gian nộp tiền thuế
• Đối với sắc thuế kê khai theo Tháng: thì thời gian nộp tờ khai cho thuế là 20 ngày của tháng sau.

• Đới với sắc thuế kê khai theo Quý: thì thời gian nộp tờ khai cho thuế là 30 ngày của tháng đầu tiên của Quý sau

• Đối với Sắc thuế mà Quyết toán năm: thì thời gian nộp tờ khai cho thuế là 90 ngày quý đầu tiên của Năm sau

• Đối với sắc thuế mà kê khai theo năm (Ví dụ thuế môn bài): thì thời gian nộp tiền thuế là tháng đầu tiên của năm sau. Thuế môn bài chỉ kê khai 1 lần khi mới thành lập DN, những năm tiếp theo không phải kê khai nữa mà chỉ lấy tiền đi nộp (Trừ khi thay đổi vốn điều lệ mà làm thay đổi bậc thuế môn bài)

Lưu ý: thời gian kê khai trùng với thời gian nộp tiền thuế (nếu sau khi kê khai sắc thuế nào đó mà có số thuế phải nộp)

4. Thứ tư: Biết cách nộp tờ khai thuế qua mạng
Muốn nộp qua mạng thì phải mua chữ ký số và phải cài Java. Phần này trong sách Tự học lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế Có đề cập cũng như trên Youtube có hướng dẫn.

5. Thứ năm: Biết nộp thuế điện tử qua mạng
Muốn nộp tiền thuế qua mạng thì phải làm ba bước
 Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế
 Bước 2: Đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng
 Bước 3: Lập giấy nộp tiền nộp thuế điện tử.

Nguồn: CBS