TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn


Theo Tổng cục Thống kê, cả nước hiện có 714.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đồng nghĩa với việc Việt Nam đang có đội ngũ doanh nhân hùng hậu nhất từ trước đến nay.

1. Sự hình thành và phát triển Ngày Doanh nhân Việt Nam

Doanh nhân, họ là những người chủ doanh nghiệp đóng thuế cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

Trong hơn 10 năm qua, chúng ta đã chứng kiến những tỷ phú người Việt được thế giới công nhận, những doanh nhân có tầm như ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup), ông Trần Bá Dương (Thaco), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet), ông Nguyễn Đăng Quang (Masan Group), ông Trần Đình Long (Hòa Phát Group), ông Trương Gia Bình (FPT),…

Không chỉ truyền cảm hứng cho phong trào khởi nghiệp ở giới trẻ, cộng đồng doanh nhân Việt giờ đây đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh sang những lĩnh vực sản xuất, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo,… đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Mặc dù vậy, phải đến năm 2004, cách đây đúng 15 năm, cộng đồng doanh nhân mới có được một ngày kỷ niệm chính thức. Đó là khi Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Lý do khiến ngày này được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam xuất phát từ sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, ngày này 74 năm về trước - ngày 13/10/1945 – không lâu sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn:

“… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cũng quy định việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu:

"Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trài thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp."

Ngày 09/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Bộ Chính trị khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bộ Chính trị xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông - Nam Á.

Đến nay, sau 15 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và 08 năm Nghị quyết 09-NQ-TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13/10/1945.

Trong giai đoạn này - giai đoạn hộp nhập kinh tế quốc tế - bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

2. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương: Nơi phát huy sức sáng tạo của đội ngũ doanh nhân trẻ

a. Cộng đồng phát triển

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương là nơi tập trung đông đảo đội ngũ doanh nhân trẻ, trong đó có không ít doanh nghiệp nổi tiếng trong nước và thế giới. Sau gần 20 năm hoạt động, hội đã có hơn 500 hội viên. Hội đã tạo ra hiệu ứng tích cực với sức lan tỏa cao qua các chương trình giao lưu, gặp gỡ lãnh đạo chính quyền và hoạt động liên kết, đối thoại chính sách cùng các hoạt động bảo vệ môi trường, thể dục thể thao, thiện nguyện xã hội...

Nắm bắt sát tình hình, diễn biến xã hội và thị trường, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương đã kịp thời tổ chức các chương trình họp mặt, tổ chức hội thảo chuyên đề, như: Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN; hội thảo Business Matching - ngành công nghiệp phụ trợ Thái Lan và chuỗi cung ứng... Hội cũng tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về thị trường, thương hiệu và cơ hội giao thương với các nước, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, nhân sự cho hội viên nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho hội viên, phát huy hiệu quả quản trị trong hội nhập và phát triển.

Những năm qua, nhiều doanh nhân trẻ là thành viên của hội không chỉ biết làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tích cực tự nguyện đóng góp trực tiếp cho lợi ích cộng đồng và xã hội. Cụ thể, hội đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương”, với sự đóng góp tích cực của nhiều doanh nghiệp cùng xây dựng 28 ngôi nhà nhân ái, mỗi căn trị giá từ 40 - 50 triệu đồng; chia sẻ khó khăn với bà con vùng bão lũ miền Trung 2 đợt với số tiền quyên góp trên 450 triệu đồng…

b. Phát huy tính kết nối - sáng tạo

Kết nối giao thương là một trong những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành hội thường xuyên tổ chức các chương trình đi thăm hội viên. Từ thực tế tham quan và tìm hiểu thêm về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Ban chấp hành đã kịp thời nắm bắt và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp. Nhiều hợp đồng giao thương giữa các doanh nghiệp cũng được ký kết thông qua các chuyến đi thăm này. Bên cạnh đó, việc thành lập Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Bình Dương cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hội viên tương tác, kết nối sản phẩm, giao thương lẫn nhau.

Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu tăng cường hoạt động cũng như đổi mới toàn diện hoạt động của hội. Theo đó, hội sẽ cơ cấu lại hoạt động các chi hội cũng như thành lập thêm 2 chi hội mới là Phú Giáo và Dầu Tiếng trong năm 2019. Ngoài ra, hội cũng sẽ phối hợp với các hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ của vùng. Qua đó, Liên hội Doanh nhân trẻ Đông Nam bộ sẽ thực sự trở thành kênh đối thoại chính sách cũng như hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương tự xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là “Đổi mới - Sáng tạo - Kết nối - Hội nhập”. Trong đó, yêu cầu đổi mới luôn gắn liền với hội nhập và cũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp; kết nối - sáng tạo chính là thước đo sự lớn mạnh, vươn xa của doanh nghiệp mà Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương là trung tâm truyền thụ cảm hứng để từng hội viên nắm bắt, ứng dụng vào hoạt động trong doanh nghiệp của mình.

Tỉnh Bình Dương đang xây dựng thành phố thông minh theo Chương trình chiến lược đột phá Bình Dương Navigator 21. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trẻ Bình Dương phát huy tính năng động, sáng tạo trong kinh doanh, phát triển. Về phía hội, sẽ xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu không chỉ ở Bình Dương mà phải mang tính tổng hợp 6 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để phát triển một ứng dụng riêng trên điện thoại. Đây sẽ là cơ sở để hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành bạn phát huy khả năng kết nối - sáng tạo, khai thác tiềm năng, cùng nhau hội nhập, vươn ra biển lớn”.

3. Hoạt động của Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp (CBS) – Trường Đại học Bình Dương  (BDU)

Sự phối kết hợp chặt chẽ của Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp – Trường Đại học Bình Dương với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương là gắn kết quan hệ giữa Nhà trường và Nhà doanh nghiệp. Gắn kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp – giải pháp hiệu quả đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực tay nghề chất lượng cao.

Sinh viên tốt nghiệp để rồi thất nghiệp vì thiếu kỹ năng, hoặc doanh nghiệp tuyển nhân sự phải bỏ thêm chi phí ra để đào tạo trước khi sử dụng đây là một sự lãng phí đối với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề này? câu trả lời có lẽ không ai còn xa lạ đó là: Gắn kết chặt chẽ đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp 

Gắn kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu theo yêu cầu phát triển đặc biệt của Trường Đại học Bình Dương. Việc đẩy mạnh hợp tác Gắn kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác đào tạo lý thuyết và thực hành, thực tập nâng cao trình độ, bổ sung nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp khi sinh viên tốt nghiệp tại nhà trường.

Gắn kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là yêu cầu khách quan trên tinh thần nguyên lý giáo dục nghề nghiệp: “Học đi đôi với hành, đào tạo kết hợp với lao động sản xuất, đào tạo của nhà trường gắn liền với giáo dục của gia đình và giáo dục của xã hội” thực hiện phương châm: “Nhà trường đào tạo cái xã hội cần mà không phải đào tạo cái nhà trường có”

Hiện tại, ngoài trên 500 doanh nghiệp trong Hội doanh nhân trẻ Bình Dương, còn có 48 tiểu ban quản lý các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, các tổng công ty, các tập đoàn lớn, các ngân hang và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Dương đã và đang kết nối, sử dụng nguồn nhân lực do Trường Đại chọ Bình Dương đào tạo.

Sự gắn kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp đang có sự mở rộng cả chiều rộng và chiều sâu, chặt chẽ và lâu dài. Cho tới nay 50% học viên ra trường được nhà trường giới thiệu việc làm hoặc doanh nghiệp đến liên hệ tuyển dụng đều có công việc ổn định, thu nhập khá; 20% học viên ra trường làm tại các cơ quan, sở, ban ngành của Tỉnh; 10% lao động tại nước ngoài (Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Các tiểu vương quốc…) số còn lại các em xin tự chủ động công việc, làm chủ bản thân.

Nhân ngày 13/10/2019 Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp – Trường Đại học Bình đã kết nối được Công ty TNHH thiết bị Minh Nhật tặng 02 suất học bổng cho em Đặng Thị Tuyết Như và em Trần Thị Vui Khóa 19 DDHKT của Khoa Kinh tế và nhận hai em vào làm với mức lương khởi điểm 8.000.000đ. Hàng ngàn công việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận có mức lương hấp dẫn đang đón đợi sinh viên và người lao động.

4. Giải pháp tạo gắn kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp

a. Đổi mới quản lý nhà nước để khuyến khích nhà trường doanh nghiệp gắn kết

Đưa ra một số giải pháp thúc đẩy sự gắn kết bền vững giữa nhà trường với doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đầu tiên cần đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước để định hướng, khuyến khích và hỗ trợ sự gắn kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Nhà nước cần có chính sách, cơ chế phối hợp chặt chẽ về nguồn nhân lực giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tăng quyền tự chủ cho nhà trường, chủ động về quy mô đào tạo, hình thức tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo, thu chi nguồn tài chính.

Đồng thời, khuyến khích cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo để tăng động lực phát triển giữa các nhà trường với nhau về chất lượng sản phẩm đào tạo, uy tín cũng như hình ảnh, thương hiệu.

b. Thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục

Giải pháp thứ 2 là giải quyết vấn đề nguồn tài chính cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục bằng việc liên kết về tài chính và cơ sở vật chất.

Nguồn tài chính của nhà trường chủ yếu là tự chủ. Nhà trường muốn có nguồn tài chính dồi dào cần phải thực hiện tốt công tác xã hội hóa dựa vào doanh nghiệp và nhà tài trợ thông qua các hình thức: học bổng cho sinh viên học giỏi hoặc sinh viên nghèo vượt khó, cung cấp nguồn nhân lực cho công tác giảng dạy, hợp đồng nghiên cứu khoa học.

Ngược lại, doanh nghiệp hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất bằng các cách hỗ trợ học bổng cho sinh viên, ký kết các hợp đồng tư vấn, nghiên cứu khoa học. Mặt khác, doanh nghiệp có thể hỗ trợ tài chính cho nhà trường bằng việc thành lập các công ty, khu công nghệ, khu thực hành, giảng đường, phòng thí nghiệm, trang thiết bị cho giảng dạy và học tập.

c. Gắn kết với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo

Giải pháp thứ ba, là gắn kết với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo. Theo đó, để nâng cao năng lực đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho người học, nhà trường cần tham khảo nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp. Từ đó, nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, của từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại.

Nhà trường cần thực hiện tốt phương châm đào tạo những gì xã hội cần chứ không đào tạo những gì nhà trường có. Vì vậy, chương trình đào tạo, nội dung, phương pháp, giáo trình, tài liệu, cách kết nối của các trường phải thay đổi.

Trường đại học dần không phải là nơi có chương trình đào tạo ở các chuyên ngành, mà trở thành nơi người học thu nhận, rèn luyện kiến thức, sau đó người học bước ra môi trường làm việc cạnh tranh. Cá nhân người học tự quyết định, tự cảm nhận, đó là cách học của tương lai.

Giáo dục bản chất là dịch vụ cung cấp nhân lực, sản phẩm tốt, nhà trường sẽ mạnh lên và ngược lại. Động lực để phát triển mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đều tuân theo quy luật thị trường.

d. Doanh nghiệp tạo điều kiện tiếp nhận các giảng viên học tập, trao đổi kinh nghiệm

Nội dung tiếp theo là đẩy mạnh mô hình hợp tác thông qua gắn kết việc điều hành nhân sự và tham gia quá trình đào tạo bằng cách ưu tiên tuyển dụng những giảng viên có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn đứng lớp đối với giảng viên như căn cứ vào trình độ chuyên môn, chuyên ngành, kinh nghiệm thực tế.

Tùy thuộc học phần mà doanh nghiệp có sự phân công và lựa chọn giảng viên cho phù hợp. Doanh nghiệp tham gia đào tạo bằng cách góp ý kiến về xây dựng, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo thông qua việc cung cấp thông tin, phản biện nội dung chương trình đào tạo, qua đó nhà trường có thể chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế.

Doanh nghiệp cử các chuyên gia, kỹ sư, tham gia trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực hành. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện tiếp nhận các giảng viên, cán bộ quản lý đến doanh nghiệp học tập kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề giữa chương trình đào tạo và yêu cầu của thực tế.

Trong và sau quá trình đào tạo cần kiểm tra chặt chẽ, sâu sát chất lượng của sinh viên qua việc thực hiện phương pháp đánh giá từ bên ngoài (người sử dụng lao động) kết hợp với đánh giá bên trong (nhà trường).

e. Đẩy mạnh hợp tác NCKH và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu

Với giải pháp này, đây là hình thức hợp tác cao nhất giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mục đích của hình thức hợp tác này nhằm hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu của nhà trường, thực hiện các dự án liên kết mà nhà trường và các doanh nghiệp cùng tiến hành. Trường có thể tìm kiếm sự hợp tác này bằng cách chủ động giới thiệu với các doanh nghiệp những chương trình nghiên cứu có khả năng đem lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp.

Từ những kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hai bên cùng công bố các phát minh, đồng sở hữu và khai thác danh mục, các bằng sáng chế, bản quyền.

f. Tăng cường chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa cựu sinh viên với nhà trường

Cần tăng cường chặt chẽ hơn nữa về mối quan hệ giữa cựu sinh viên với nhà trường, tạo cơ chế để những cựu sinh viên đang làm việc tại doanh nghiệp liên hệ thường xuyên với nhà trường, có thể tổ chức những buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa lý thuyết với thực tiễn.

Qua sự liên kết này, nhà trường sẽ cải tiến chương trình đào tạo theo từng thời điểm sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Đây là cầu nối vững chắc giữa nhà trường và doanh nghiệp một cách hiệu quả, thiết thực.

Nguồn sưu tầm, nghiên cứu của lãnh đạo CBS.