TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn


Vị trí tuyển dụng: - Nhân viên kinh doanh - Nhân viên vải - Nhân viên sản xuất