TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn 

MỤC TIÊU:
-  Giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản của Excel, làm chủ được công cụ này và hiểu được nguyên lý cơ bản cốt lõi nhất để nâng cao trình độ và năng suất làm việc, vận dụng các kiến thức này vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;
-  Sử dụng thành thạo, linh hoạt các hàm IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, VLOOKUP,  INDEX... Cũng như các tính năng PIVOT TABLE, FILTER, CONDITIONAL FORMATING... và áp dụng linh hoạt các hàm, tính năng này vào công tác kế toán tại đơn vị.
-  Sau khi hoàn tất khóa học, học viên tự tin ứng dụng kiến thức đã học vào các phần hành kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp và có khả năng viết các file quản lý theo nhu cầu công việc cũng như yêu cầu từ cấp cao hơn.
 
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
-  Những học viên đã có kiến thức cơ bản về tin học, có kiến thức về kế toán nhưng chưa nắm vững các kỹ năng Excel và chưa ứng dụng được Excel vào công tác kế toán;
-  Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng sử dụng Excel trong công việc và quản lý;
-  Người làm kế toán lâu năm muốn có một công cụ hữu ích với tính tùy biến cao để vận dụng vào công việc hàng ngày cũng như trong công tác quản lý;
-  Sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán muốn có thêm kiến thức công cụ hữu ích để bổ trợ kỹ năng cũng như hồ sơ xin việc.
 
THỜI LƯỢNG:
60 Tiết
 
HỌC PHÍ:
-  10.000.000 đồng