TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn* Nội dung
- Giúp học viên hiểu như thế nào là khởi nghiệp
- Nội dung hướng dẫn sinh viên khởi nghiệp
- Nội dung định hướng doanh nghiệp khởi nghiệp
* Phương pháp
- Khởi nghiệp từ ý tưởng (hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp)
- Khởi nghiệp từ ý tưởng đổi mới tư duy (Giúp các DN tăng thêm sản phẩm mới, mở rộng lĩnh vực kinh doanh...)
- Khởi nghiệp từ ý tưởng đổi mới hình thức, cách thức hoạt động
* Thời lượng & học phí:
- 30 tiết học phí: 1000.000 (số lượng học viên tối thiểu để mở lớp là 10 học viên)
- 10 tiết học phí: 500.000 (số lượng học viên tối thiểu để mở lớp là 20 học viên)