TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn


Hiện nay, Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp ngoài số điện thoại 02743 821 230 - 0917 860 869 - 0995 666 889; (Cô Hương) số điện thoại chính thống của phòng tuyển sinh trường Đại học Bình Dương và email nthuong@bdu.edu.vn; cbs@bdu.edu.vn; Tư vấn tuyển sinh các lớp ngắn hạn mới chính xác. Vậy kính mong các học viên cần học lưu ý. Tránh tình trạng nặc danh và trực lợi cá nhân. Trân trọng./.

max-width: 100%; height: auto;