TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869 - 0938 067 227

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn

Sales ngành dược: Không phải cứ tuyển người học dược, trả hoa hồng cao là bán...

Việc không quản lý sales hàng ngày và nghĩ rằng cứ trả lương cao là họ sẽ bán nhiều vì họ sẽ phải tự tính sẽ không có tác dụng, nhất là...