TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV 2019

Được sự cho phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp - Trường Đại học Bình Dương sẽ kết phối hợp...

Sinh viên Khoa Kinh tế kiến tập tại doanh nghiệp

Sáng ngày 14/10/2019, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Khoa Kinh tế đã tổ chức cho sinh viên Khóa 21 đang theo học ngành Quản trị kinh doanh –...